top of page

Строителна фирма „Вип Билдинг Груп“ ЕООД е основана през 2004 г. в град Варна, с адрес на управление ул. „Черни връх“ 4, от Пресиян Илиев. От самото основаване на компанията, дейността е съсредоточена към строителството на жилищни сгради.

Част е от холдингова фирмена структура в партньорство с:

  • ”Ремстрой 2003 ЕООД”

  • Ремстрой 2008 ООД”

  • „ВИП Билдинг“ ЕООД

  • „ВИП Билдинг Инвест“ ООД

  • „ВИП БИЛДИНГ ГРУП“ ЕООД

  • „ВИП БИЛДИНГ ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД

  • „АРТ БИЛДИНГС“ ЕООД

  • „ФОР ГРУП БГ“ ООД

  • „Интернешънъл Финанс Гарант“ ООД

С времето сме се развили, съобразно тенденциите на пазара за недвижими имоти.За нас най-важни са дълготрайните взаимоотношения и удовлетвореността на клиентите ни, затова залагаме на най-новите технологии и материали, нестандартна и модерна архитектура, качествено изпълнение на обектите ни. Работим индивидуално с всеки наш клиент, като се съобразяваме с неговите изисквания и потребности. Гарантираме максимална сигурност и защита на вашите интереси, на всеки етап от сделката.

За нас: About
За нас: Pro Gallery
bottom of page